Erasmusstichting
De Erasmusstichting beoogt met  financiŽle bijdragen het onderwijs, de kunsten en de wetenschap in
Rotterdam te bevorderen. Zij doet dit overeenkomstig de wensen van dr Elie van Rijckevorsel, die op
17 juli 1911 de Erasmusstichting heeft opgericht.

Ook u kunt onder bepaalde voorwaarden een aanvraag voor een bijdrage bij de Erasmusstichting
indienen. Die voorwaarden vindt u onder het kopje Aanvragen.


De Stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Welkom
dr Elie van Rijckevorsel