De aanvraag dient te voldoen aan de doelstellingen van de Erasmusstichting.

Doelstelling

De Erasmusstichting heeft als doelstelling het bevorderen van onderwijs, kunsten en wetenschap in Rotterdam.

Daartoe worden vele culturele evenementen met een financiële bijdrage gesteund. Via de culturele invalshoek wordt tevens speciale aandacht aan het onderwijs gegeven. In nauwe samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam was in 1985 de Dr Elie van Rijckevorsel-leerstoel voor cultuurgeschiedenis ingesteld.

 

De Erasmusstichting wordt door haar statuten beperkt met haar activiteiten tot de Gemeente Rotterdam en haar directe omgeving. Aanvragen voor projecten die buiten deze regio vallen, kunnen niet in behandeling worden genomen.

 

Aanvraag

Voor de aanvraag dient het Aanvraagformulier ingevuld te worden.

 • Aanvragen kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend.
 • Gelieve uw stukken niet ingebonden aan te leveren.
 • De aanvraag dient gesteld te zijn in de Nederlandse taal en te worden (mede)ondertekend door de directeur of door een bestuurslid van de organisatie.
 • U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.
 • Zodra het bestuur een besluit heeft genomen, ontvangt u daarvan schriftelijk een bericht.
 • Dien uw aanvraag tijdig in, want de behandelingstermijn van een aanvraag kan drie maanden belopen.

 

Download hier het PDF bestand of het Word aanvraagformulier.

 

 

 

Het volledig ingevulde aanvraagformulier graag per post/per e-mail zenden aan:

Erasmusstichting.

t.a.v. mevrouw R. Mourits-Gill

Schiekade 77

3O33 BE Rotterdam.

E-mail: secretariaat@erasmusstichting.nl

 

De beoordeling

De Erasmusstichting wordt door haar statuten beperkt met haar activiteiten tot de Gemeente Rotterdam en haar directe omgeving. Aanvragen voor projecten die buiten deze regio vallen, kunnen niet in behandeling worden genomen.

Bij het beoordelen van een aanvraag, hanteert het bestuur van de Erasmusstichting een aantal regels:

 • Onvolledig of onjuist ingevulde aanvraagformulieren worden niet in behandeling genomen.
 • Individuele projecten komen niet voor een bijdrage in aanmerking.
 • De aanvrager dient een rechtspersoon  (stichting of vereniging) te zijn. Vennootschappen zijn uitgesloten.
 • Er worden geen bijdragen gegeven voor afstudeerprojecten, proefschriften, onderzoeksprojecten, studiekosten, studiereizen, uitwisselingsprojecten, congressen, e.d.
 • Er kan slechts één keer per twee jaar een aanvraag worden ingediend, opdat ook anderen een kans krijgen om voor een bijdrage in aanmerking te komen. De behandelingstermijn van een aanvraag kan drie maanden belopen, hou hiermee rekening bij het indienen van een aanvraag.
 • Projecten die reeds plaats gehad hebben op het moment van aanvragen, worden niet gehonoreerd.

De plaatsing van het logo
van de Erasmusstichting

Het logo van de Erasmusstichting

 

Indien u voor uw aanvraag een toewijzing van de Erasmusstichting ontvangt, zouden wij het op prijs stellen als u het logo van de Erasmusstichting ergens vermeld, hetzij op uw website of in gedrukte vorm voor dit specifieke project. Het gebruik van ons logo zou hiervoor onze voorkeur hebben en is te downloaden volgens onderstaande link.

 

Het logo van de Erasmusstichting bevat twee elementen:

Zip bestand met de drie onderstaande logo's.

• Logo als eps in groen PMS 349

• Logo als eps opbouw CYMK (C 100%, M 0%, Y 91%, K 42%)

• Logo als jpg in RGB

© Erasmusstichting

Webdesign drukkerij G.B. 't Hooft bv, Rotterdam