Collecties

Etnografie

Tijdens zijn vele reizen, onder meer naar Indonesië en Brazilië, heeft Elie van Rijckevorsel een groot aantal etnografische voorwerpen verzameld.  Deze heeft hij geschonken aan het mede door hem opgerichte Museum van Land- en Volkenkunde, het huidige Wereldmuseum.

Waarom stellen Hollanders zoo weinig belang in hunne heerlijke Indische bezittingen. Als de vele die jaarlijks tijd en geld over hebben om langs den Rijn of te Parijs te slenteren, eenmaal in hun leven het prachtige Java bezochten,
zoude er in Holland minder lauwheid zijn omtrent deze streken.

Glazen en Porselein

Elie van Rijckevorsel verzamelde ook glazen. Zijn collectie van bijna 300 stuks, waaronder vele gegraveerde achttiende-eeuwse glazen,
heeft hij bij leven geschonken aan Museum Boijmans Van Beuningen. Ook het eigendom van zijn collectie oosters porselein heeft hij aan
Museum Boijmans Van Beuningen overgedragen.

Handelsman of fabrikant, dat was de ware toekomst. Geleerde was toch wel onzeker,
vooral ook omdat het aantal hoogleraarschappen beperkt was.

Familie portretten

De meer dan vijftig familieportretten zijn in langjarig bruikleen gegeven aan het Museum Rotterdam. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Erasmusstichting in 2011 zijn deze in een periode van twee jaar allen gerestaureerd.

Zie hier de uitgebreide collectie in het Museum Rotterdam.

© Erasmusstichting

Webdesign drukkerij G.B. 't Hooft bv, Rotterdam