Afgeronde projecten

 

Van de 153 binnengekomen aanvragen in het boekjaar 2020 werden er 79 gehonoreerd. Naast het honoreren van de reguliere aanvragen ondersteunt de Erasmusstichting ook een aantal éénmalige grote projecten. Noemenswaardig is de aanzienlijke gift in 2019 van de Erasmusstichting aan het Museum Boijmans van Beuningen voor de realisering van het  restauratieatelier in het nieuwe Depot Boijmans van Beuningen.

Dit gebouw zal een nieuwe architectonisch en iconisch hoogtepunt in de stad Rotterdam vormen. In het state-of-the art restauratieatelier kan het publiek meekijken hoe de collectieprenten en tekeningen van het museum worden geconserveerd en gerestaureerd.

Dit restauratieatelier wordt vernoemd naar Dr. Elie van Rijckevorsel.

 

Tot slot heeft de Erasmusstichting een aantal voorwerpen in bruikleen gegeven. In het bijzonder is in 2013 een portret van Erasmus in bruikleen gegeven aan het Museum Boijmans van Beuningen.

 

In 2019 is het portret van Cornelis Musius in bruikleen gegeven aan Museum de Lakenhal. Zowel de muziekinstrumenten als de portretten zijn eigendom van de Erasmusstichting.

Strijkinstrumenten

 

Op 9 februari 1998 verwierf de Erasmusstichting een in 1731 door Antonio Stradivarius in Cremona gebouwde viool. De bekendste bespeler van dit instrument is geweest de Franse violist, dirigent en componist Jules Auguste Garçin (1830 - 1896) en daaraan dankt het instrument zijn bijnaam, de ex Jules Garçin. De viool is door de Erasmusstichting in langjarig bruikleen gegeven aan het Rotterdams

Philharmonisch Orkest.

 

De eerste twaalf jaren is het instrument bespeeld door Kees Hülsmann, concertmeester van dit orkest. Sinds  januari 2010 wordt de ex Jules Garçin met verve bespeeld door Igor Gruppman, die thans zitting heeft op de eerste lessenaar bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

 

 

Op 19 maart 2010 heeft de Erasmusstichting een tweede strijkinstrument aangekocht, de Panormo contrabas, en deze eveneens in langjarige bruikleen gegeven aan het Rotterdams Philharmonisch Orkest, waar het bespeeld wordt door Harke Wiersma.

 

De Panormo contrabas is gebouwd in 1809 en heeft waarschijnlijk deel uit gemaakt van het orkest dat de eerste uitvoering gaf van de negende symfonie van Ludwig van Beethoven.

 

Het toezicht op beide instrumenten is toevertrouwd aan de Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Deze vereniging is uitstekend toegerust om ervoor zorg te dragen dat beide strijkinstrumenten in optimale staat blijven.

 

Aankoop schilderij van Desiderius Erasmus

 

In april 2013 heeft de Erasmusstichting een schilderij (portret) aangekocht van Desiderius Erasmus (1466-1536), gemaakt door Lucas Cranach de Oude (ca. 1530-1536), één van de grootste meesters uit de Duitse Renaissance.

 

Museum Boijmans van Beuningen is zeer verheugd met de aankoop en op 22 mei 2013 wordt het portret door de Erasmusstichting officieel in langdurig bruikleen gegeven aan het museum.

 

Vanaf 13 oktober 2013 is het schilderij te zien in Museum Boijmans Van Beuningen ondersteund door een publiciteitscampagne en presentatie. Daarnaast is door bijdrage van de Erasmusstichtig een gratis les voor Rotterdamse kinderen, een educatieprogramma en een wetenschappelijke publicatie mogelijk gemaakt.

Beeldengroep

Bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Erasmusstichting is het plan gerezen om als hommage aan de oprichter, Elie van Rijckevorsel (1845-1928), een bronzen borstbeeld van hem te laten maken en dat te plaatsen in de buurt van de Parklaan 3, het huis dat door hem in 1871 werd gebouwd en waar hij tot zijn overlijden heeft gewoond.

 

Aan de Parklaan hebben meerdere prominente Rotterdammers gewoond. Daarom leek het aardiger om in plaats van één beeld een beeldengroep te maken.

Door Professor Dr. Paul van de Laar, hoogleraar Stadsgeschiedenis van Rotterdam en directeur Collecties en Wetenschappelijk Onderzoek Museum Rotterdam, is daartoe, naast Elie van Rijckevorsel, gekozen voor Marten Mees (1928-1917), Antony van Hoboken (1756-1852), D.G. van Beuningen (1877-1955), en Louis Jamin (1881-1953).

Op 31 mei 2013 werden op de kop van de Veerhaven, in het Scheepvaartkwartier te Rotterdam, deze 5 borstbeelden onthuld.

 

 

De beelden zijn gemaakt door
Robert Jan Donker uit Rotterdam.

© Erasmusstichting

Webdesign drukkerij G.B. 't Hooft bv, Rotterdam